Абылайхан Искандеров - жас ғалым

Абылайхан Нұрбайұлы – 1993 жылы 25 қаңтар күні Алматы облысы,Қарасай ауданы Қаскелен қаласында дүниеге келген. 2015 жылы химия факультетінің «5В072000 – Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығы бойынша бакалавр дәрежесін үздік  және «Ханфиллин мен глицирризин терпеноидтің жаңа туындыларының қасиеттерін зерттеу» тақырыбындағы дипломдық жұмысын  қорғады. 
Сол жылы химия факультетінің « 6М011200 - Химия» маманығына грант негізінде магистратураға түсті. «Жоғарғы оқу орындарындағы стереохимия курсына арналған изопреноидты қосылыстардың ішкі молекулалық циклизациясы мен қайта құрылымын зерттеу» магистрлік диссертациясын қорғады. 2017 жылы бітіргеннен кейін «Бейорганикалық және техникалық химия» кафедрасына  инженер болып тағайындалды. 2018 жылы академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті Химия факультетінің «Химия» маманығына грант негізінде доктарантураға түсті. Докторантуралық  диссертация тақырыбы: «Ароматты азулендік құрылымдар негізіндегі жаңа π-қосарланған олигомерлер: синтезі және фотофизикалық қасиеттері.» Докторантуралық  диссертацияны «Функцианальдық материалдар» лабораториясында жүзеге асыруда.

Искандеров А.Н. ғылыми жобалардың авторы: «Биомиметикалық стратегия негізінде физиологиялық белсенді гваянолит сесквитерпенді γ -лактондарды синтездеудің жаңа әдісін жасау» және «Моно- және бициклды сесквитерпенді γ-лактондардың электрофильді және нуклеофильді реагенттермен реакциялары.» ҚР БҒМ 2013-2015 жылдарға гранттық қаржыландыру басым бағыттар бойынша: елдің зияткерлік әлеуеті. Жаратылыстану ғылымдары саласындағы негізгі зерттеулер.

А.Н. Искандерованың ғылыми мақалалары белгілі, ағылшын тіліне аударылған, Ресей Ғылым академиясының жалпы химия журналы, Ресей ғылым академиясының Органикалық химиясы журналы, Қазақстанның басылымдарында - Қазақстанның Химия Журналы, «ҚарМТУ хабаршысы» журналдарында жарық көрді. Химия сериясы.2013 жылдан 2018 жылға дейінгі кезеңде Искандеров А.Н. 19 ғылыми еңбегі әйгілі мамандандырылған ғылыми журналдарда жарияланды: Thomson Reuters деректер базасына енгізілген журналдарда 4 мақала жарияланды (Химия журналы, Органикалық химия журналы), ҚР БҒМ ККСОН химия ғылымдары бойынша ұсынылған басылымдарда 2 мақала (Қазақстан Химия Журналында, Университеттің бюллетені, химия сериясы), сондай-ақ Қазақстанда, ТМД елдерінде және шет елдерде өткізілетін түрлі халықаралық конференциялар жинағында 13 жұмыс.

А.Искандеровтың 2013-2018 жылдар аралығындағы зерттеу нәтижелері келесі халықаралық ғылыми-практикалық конференцияларда талқыланды: ХІV Всероссийской научно-практической конференции имени профессора Л.П. Кулева. Химия и химическая технология в ХХІ веке. (Томск, 2013), 10 th International symposium on the chemistry of natural Сompounds. (Buhara, 2013), VI Всероссийской конференции с международным участием (Барнаул, 2014), ХХIV Российской молодежной научной конференции (Екатеринбург, 2014), V International scientific conference. Teoretical and exsperimental chemistry (Kara-ganda, 2014), 6th Russian-Korean Conference «Current Issues of Natural Products Chemistry and Biotechnology» (Novosibirsk, 2015), Е.А.Бөкетовтің 90 жылдығына арналған Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы (Қарағанды, 2015), IX Всероссийская научная  конференция химия и техноло-гия растительных веществ (Москва, 2015), 11th International Symposium on the Chemistry of Natural Compounds (Turkey, 2015).
Искандеров А.Н. халықаралық және республикалық ғылыми конференциялар мен байқауларға, сондай-ақ университеттің және қаланың мәдени іс-шараларына белсене қатысады. 2014 жылы Астана «Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі студенттерінің республикалық ғылыми-зерттеу жұмыстарының байқауы. «Фармацевтикалық өндіріс технологиясы» номинациясы бойынша «Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарының студенттерінің үздік ғылыми-зерттеу жұмысы» Білім және ғылым министрі А.Сәрінжіпова 1 дәрежелі дипломмен марапатталды.» Екатеринбург  2014 жылғы 22-25 сәуір Ресей Федерациясының бірінші президенті Б.Н. Ельцин атындағы Орал федералды университетінің «Теориялық және эксперименталды химия мәселелері» атты XXIV Орыс жастар ғылыми конференциясы. және жаратылыстану ғылымдары институты. Ректор ректоры В.А. Кокшарова қол қойған III дәрежелі дипломмен марапатталды.

2015 жылы Алматы «Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті - Елбасының Қоры» студенттердің республикалық ғылыми-зерттеу жұмыстарының байқауы. С. Нұраханов қол қойған 1-ші дәрежелі дипломмен және «Болашақ ғалымдары» алтын медалімен марапатталды.» , Қарағанды 2015 «Букетов оқулары - 2015» атты магистранттар мен студенттердің ғылыми-практикалық конференциясы «Ғылыми зерттеулер идеясының инновациясы» номинациясында академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды  мемлекеттік университетінің «Жаратылыстану ғылымдарының өзекті мәселелері». Ректор Е.К. Кубеевтің қолы қойылған 1 дәрежелі дипломмен марапатталды.

2014-2015 жж. Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің Ғылыми кеңесінің мүшесі болды

2016 жылы Астана «Қазақстан Республикасы Үкіметінің “Дарын” мемлекеттік жастар сыйлығының иегері “Ғылым” наминациясы бойынша. Ермекбаев Н. Қазақстан Республикасының Дін істері және азаматтық қоғам министрінің қолымен диплом мен төс белгісімен марапатталған.» 2018 жылы қатар қазіргі таңда оқумен қатар оқытушылық қасиеттерін академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті Химия факультетінің Бейорганикалық жане техникалық химия кафедрасынада дамытуда. Өз шәкірттерімен «Болашақ стартап, Менің арманым» атты  жобасына қатысып, 1/4 ширек финалына дейін жетті. Бүгінгі таңда,ол оқытушы, өз елінің патриоты және Қазақстан Республикасының жас ғалымы ретінде танылып жүр.